Pokud přijmou osoby se sluchovým postižením nabídku spolupráce (samy nebo děti prostřednictvím svých rodičů), pak lze očekávat, že jejich okolí rodinné i odborné se snaží napřít své síly, prostředky a metodickou výbavu k tomu, aby se postižení a jeho dopad zmírnily –pokud možno kompenzovaly a byla včas zahájena efektivní rehabilitace.

Uvedený postup předpokládá včasnou diagnostiku, včasnou indikaci a následně přidělení kompenzační pomůcky – zpravidla individuálního sluchadla. Dále předpokládáme, že v případech, kde je to vhodné, bude ve spolupráci s odborníky navržen a sestaven individuální plán, a to co nejdříve od doby, kdy byla vada sluchu potvrzena a zahájena komplexní rehabilitace.

©2000-2015 Alfa Human Service