Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Poliomyelitis - dětská přenosná obrna

Infekční onemocnění způsobené virem který poškozuje oblasti páteřní míchy odpovědné za svalový pohyb (šedou hmotu míšní v předních rozích). Šíří se stolicí prostřednictvím nemytých rukou, předmětů, potravin a vody, ale také kapénkami z dýchacích cest.

Virus dříve v intervalech několika let vyvolával epidemie. U části dětí pronikl virus do nervového systému a způsobil těžké obrny s následnými deformitami. Mohlo dojít rovněž k postižení mozku nebo prodloužené míchy, které vyvolalo selhání základních životních funkcí (dech, krevní oběh).

Číst dál: Poliomyelitis - dětská přenosná obrna

Příčiny vzniku ADHD

Jedná se o poruchy, které vznikají v průběhu časného vývoje a zrání centrální nervové soustavy, tedy poruchy vrozené resp. časně získané, které dítě z velké části samo nemůže ovlivnit.

Nevhodná či nedostatečná výchova v rodině sama o sobě nemůže rozvoj ADHD způsobit, může však průběh a manifestaci projevů těchto syndromů výrazně zhoršit.

Číst dál: Příčiny vzniku ADHD

Rettův syndrom

Rettův syndrom je neurologická porucha objevující se téměř výhradně u žen, může se vzácně vyskytnout i u mužů, ale jde obvykle o smrtelnou formu syndromu způsobující potrat, narození mrtvého dítěte nebo předčasnou smrt. Nachází se v rozmanitých světoznámých rasových a etnických skupinách. Poprvé byl Rettův syndrom popsán dr. Andreasem Rettem; do obecného povědomí se dostal na základě studie vypracované dr. Bengtem Hagbergem a jeho kolegy v roce 1983.

Číst dál: Rettův syndrom

Reyeův syndrom

Reyeův syndrom (také Reyův, čti [rajův]) je nemoc, postihující orgány celého těla, největší, leckdy až smrtelný dopad má na játra a mozek. V játrech a dalších orgánech se nahromadí nadměrné množství tuku, navíc dochází v důsledku otoku ke zvýšení tlaku na mozek. Postihuje především děti a dospívající. Vyskytuje se zhruba u jednoho jedince z milionu.

Číst dál: Reyeův syndrom

Spinální muskulární atrofie

Když jsem nastupovala k dětem s tělesným postižením, věděla jsem pouze, že se pod složitým názvem spinální muskulární atrofie skrývá nepříliš časté svalové onemocnění, při kterém postupně a nezadržitelně ubývá svalová hmota a které je progresivní a neléčitelné.

Neměla jsem však žádnou představu, co mohu od setkání s dítětem s touto nemocí očekávat.

Číst dál: Spinální muskulární atrofie

Svalová dystrofie

Co je svalová dystrofie Duchenne/Becker?

Svalová dystrofie jsou genetické vady, pro které je typické ochabování svalstva. Jak postupuje degenerace, snižuje se i síla ve svalech. DMD byla prvně popsána francouzským neurologem Guillaume Benjamin Amand Duchennem v roce 1860. BMD je pojmenován a po německém lékaři Peteru Emilu Beckerovi, který poprvé popsal tuto variantu v roce 1950.

První příznaky nemoci se u chlapců s DMD začnou projevovat již ve věku tří let. Nemoc posupně ochabuje kosterní svalstvo končetin a trupu. V ranném věku dospívání mezi 13.-19. rokem nebo i dříve jsou zasaženy i svaly dýchací a srdeční. BMD je mírnější forma DMD.Nápor nemoci se projeví obvykle později, progrese je pomalejší, progrese je pomalejší a prognózy hůře předvídatelné. Ačkoliv nemoc v 99,9% postihuje výlučně chlapce, ve vzácných případech můžou onemocnět i děvčata. V ranné fázi DMD a BMD ochabuje svalstvo hrudníku (ramena se stahují dozadu), trupu a horních i dolních končetin.

Číst dál: Svalová dystrofie

Syndrom náhlého úmrtí kojenců

Syndrom náhlého úmrtí kojenců se označuje běžně zkratkou SIDS (tj. Sudden Infant Death Syndrom) a znamená to- náhlá neočekávaná smrt kojence, který těsně před smrtí nejevil žádné závažnější příznaky nemoci.

Je to náhlé a neočekávané úmrtí u dítěte do ukončeného prvního roku života, které se objevuje během spánku a jeho příčinu neobjasní ani podrobné vyšetření, včetně pitvy dítěte a všech okolností vlastního úmrtí i předchozího vývoje dítěte.[1]

Pokud se tedy mluví o SIDS, musí být splněny shora uvedené požadavky. [1]

Číst dál: Syndrom náhlého úmrtí kojenců

Terminologie ADHD

Syndrom ADHD

ADHD je zkratka označení vycházejícího z terminologie Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM - IV) - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, které bývá překládáno jako syndrom deficitu pozornosti spojený s hyperaktivitou. Můžeme se též setkat s označením ADD. Zkratka ADD reprezentuje termín Attention Deficit Disorder, který bývá překládán jako syndrom deficitu pozornosti bez hyperaktivity. Řada odborníků přistupuje k syndromu ADD jako k podtypu syndromu ADHD (což do jisté míry odpovídá i pojetí dle DSM-IV – viz níže), proto i v následujícím textu bude užíván pouze termín ADHD.

Číst dál: Terminologie ADHD

Tourettův syndrom

Touretteův (čti turetův) syndrom je vrozené neurologicko- psychiatrické onemocnění (tzn. postihující mozek). Negativně ovlivňuje hybnost člověka a některé prvky chování. Syndrom se nazývá po svém objeviteli, jímž byl v r. 1885 francouzský neurolog Gilles de la Tourette (1857-1904)

Číst dál: Tourettův syndrom

Tuberózní skleróza

Sdružuje anomálii mozku, kůže, sítnice a jiných orgánů. Na mozku jsou roztroušené nepravidelné tuhé uzly, často zřetelně rozšiřující závity. Mohou být i mimo kůru, často jsou hojné subependymálně.

Tumoriformní útvary velmi často kalcifikují. Podobné změny mohou být na sítnici. Ke kožním projevům patří vitiligo, pigmentové skvrny a sebaceozní adenomy. „Malé nebo velké oblasti kůže jsou hypopigmentované.

Číst dál: Tuberózní skleróza

Vývojová dysfázie

Etiopatogeneze

Vývojová dysfázie je porucha postihující vývoj řeči, toto postižení řečových center v mozku má velmi různorodý charakter a často ho nelze přesně lokalizovat.

Etiologie poruchy sahá

  • od doby těhotenství (např. toxické poškození plodu)
  • přes dobu porodu (např. porodní trauma)
  • po období postnatální (např. prodloužená novorozenecká žloutenka, virové onemocnění s lehkými známkami encefalitidy).

Číst dál: Vývojová dysfázie

Westův syndrom

Definice

Jedná se o epileptický syndrom, popsaný poprvé v 19. století doktorem Westem. Doktor West pracoval jako praktický lékař v anglickém hrabství Kent. Tento syndrom popsal poprvé u svého syna. Byl charakterizován jako výskyt specifických křečí (infantilních spasmů), hypsaritmií (jedná se o neuspořádanou křivku EEG, zjištěnou u 66 % při začátku záchvat) a zpožděním až zastavením psychomotorického vývoje po vzniku záchvatů.

Série rychlých, krátkých záškubů v délce trvání 1 – 2 sekund je definována jako infantilní křeče. Každou sérii tvoří 5 – 50 záškubů a sérií během dne přichází více. Ke ztrátě vědomí v průběhu záchvatu nedochází, tělo se stočí do tvaru rohlíku (dopředu i bočně) a dítě rozhodí ruce a nohy. Záchvat často provází výraz překvapení. Dítě někdy může dopředu poznat, že záchvat přijde, může být vyděšené a může plakat. Pláč se také může objevit až v průběhu záchvatu nebo po něm. Nejčastější výskyt záchvatů bývá při únavě, pokud je dítě ospalé nebo také po probuzení.

Číst dál: Westův syndrom

Williamsův syndrom

Williamsův syndrom je vzácné onemocnění nervové soustavy způsobené delecí přibližně 26 genů z dlouhého raménka 7. lidského chromozomu.

Kde se vzal Williamsův syndrom?
Tento syndrom byl poprvé identifikován v roce 1961 Dr. JCP Williams z Nového Zélandu. Má odhadovanou četnost výskytu 1: 7 500 až 1: 20 000 narozených dětí. [1]

Číst dál: Williamsův syndrom

Wolfův-Hirschhornův syndrom

Etiopatogeneze

Normální lidský karyotyp (soubor všech chromozómů v jádře buňky) se skládá z 23 párů chromozomů. Každý pár je číslován od 1 do 22 jakožto gonozomy a poslední, 23. pár, jsou pohlavní chromozomy. V každém páru chromozomů je jeden chromozom od matky, druhý od otce. Na každém chromozomu jsou stovky genů, které určují, jak bude naše tělo vypadat a fungovat.

Číst dál: Wolfův-Hirschhornův syndrom

©2000-2015 Alfa Human Service