Vznik vztahu založeném na attachmentu

Vztah matky a s dítětem

Mary Ainsworthová, o které jste se dozvěděli v předchozím článku Typy attachmentu, si ve svých studiích všimla, že matky bezpečně připoutaných dětí se nechovaly jinak než jiné matky. Důležitý byl však způsob jejich chování. Byly mnohem více citové, něžné, pozorné, opatrné. Velmi výjimečně byly nervózní, ustrašené a nepociťovaly stres z fyzického kontaktu.

Respektovaly potřeby dětí a rozvíjely jejich samostatnost.

Číst dál: Vznik vztahu založeném na attachmentu

Typy attachmentu

Citová vazba mezi matkou a dítětem

Významnou spolupracovnicí Bowlbyho byla Mary Ainsworthová. Její výzkumy přinesly vytvoření experimentální diagnostické metody, která pomáhá hodnotit styl rodičovské péče a vytvořený typ attachmentu dítěte.

Díky této metodě Mary Aisworthová dospěla k definici dvou typů attachmentu:

 • jistý attachment
 • nejistý attachment

Číst dál: Typy attachmentu

Projevy pevného citového pouta k rodičům a pečovatelům

Citové pouto mezi matkou a dítětem

Pevné a zdravé citové pouto se projevuje jako důvěra k rodičům/pečovatelům, jako důvěra, že svět ve kterém dítě žije je bezpečným a důvěryhodným místem k životu.

Dítě důvěřuje, že

 • "Svět je bezpečný
 • Jeho potřeby jsou oprávněné a mohou být naplněny
 • Může účinně ovlivňovat svět
 • Rodič je dobrý a důvěryhodný, je možné se na něho spolehnout
 • Rodič ho ochrání a ví, co je pro něj nejlepší

 

Číst dál: Projevy pevného citového pouta k rodičům a pečovatelům

Pohled na attachment z hlediska neurobiologie a neuropsychologie

Neuronová síť v mozku, která je základem attachmentu

Bowlby definoval teorie attachmentu na základě své empirické zkušenosti, letité klinické praxe, řady pozorování a díky svým analýzám a úvahám, které byly podloženy a potvrzeny zkoumáním i jiných vědců z dalších oborů, především etologie (např. K. Lorenz).

Od devadesátých let došlo k velkému rozmachu nejrůznějších zobrazovacích metod, které dokáží jednoznačně potvrdit výstupy pozorování a interakcí. Tzn., co se v lidském těle děje, jaké reakce spouští jakou interakci.

Vědecké důkazy tohoto pozorování je možné získat díky funkční magnetické rezonanci, CT a dalším zobrazovacím technikám, které umožňují zobrazení činnosti mozku v „chodu“.

Tyto prostředky používají v současných výzkumech obory neurobiologie a neuropsychologie.

Číst dál: Pohled na attachment z hlediska neurobiologie a neuropsychologie

Definice attachmentu

Citová vazba mezi dítětem a matkou

Pod pojmem attachment můžeme nalézt ekvivalenty: citová vazba, vztahová vazba, přimknutí, pouto, připoutání, citové pouto mezi rodiči a dítětem. Tento jev popsal anglický psycholog a psychiatr John Bowlby ve čtyřicátých letech minulého století. John Bolwby na základě svých výzkumů a pozorování vyslovil definici teorie citového pouta mezi rodičem a dítětem. Ukázal, že vzniklé pouto má zásadní vztah k vytváření citových vzorců dítěte k okolí do budoucna.

Vědecké výzkumy ukazují, že lidský mozek pracuje, vyvíjí se a stimuluje na základě probíhajících emociálních procesů. Tzn., pozitivní emoce se ukládají do paměti jako:

 • Radost,
 • Příjemný pocit

Číst dál: Definice attachmentu

Desatero zásad v péči o dítě se zdravotním postižením

Péče o dítě

Desatero zásad, které by mohly rodinám s postiženým dítětem životní situaci usnadnit.

 1. Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět
 2. Obětavost ano, ale ne obětování!
 3. Ne neštěstí, ale úkol!
 4. Přijmout pravdu - ale vždy s výhledem do budoucna!
 5. Dítě samo netrpí!

Číst dál: Desatero zásad v péči o dítě se zdravotním postižením

©2000-2015 Alfa Human Service