Komunikace s rodinou jako nezbytná součást příjmu dítěte a rodiny na sdílenou péči

Rodič s dítětem se zdravotním postižením

Komunikace je základním kamenem v možnosti navázání kontaktu a nastavení porozumění a spolupráce. Při práci s rodinným systémem je zmiňovaná, nicméně se na komunikaci v praxi často zapomíná, což může značně ovlivnit efektivitu celé péče. Komunikační dovednosti ovlivňují profesní i soukromý života každého z nás (1). Právě komunikace je klíčovým faktorem k budování partnerského vztahu, který je pro práci s dítětem se zdravotním postižením a celého rodinného systému esenciální (2). Vždy je nutné posuzovat člověka jako samostatnou bytost a řešit jeho individuální situaci, respektovat etické zásady a všechny informace sdělovat rodinám a klientům srozumitelně a taktně (3).

Číst dál: Komunikace s rodinou jako nezbytná součást příjmu dítěte a rodiny na sdílenou péči

Potřeby pečující rodiny

Díte se zdravotním postižením

Potřeby pečujících osob se neliší od potřeba intaktní populace, ale v důsledku speciální péče může být naplňování některých z nich problematické.

Vyjdeme-li z definice například Maslowovy hierarchie potřeb, pak na úrovni nižších potřeb bude u pečujících osob patrná velmi nízká saturace:

  • spánku, odpočinku,
  • pocitu celkové pohody,
  • hmotného zabezpečení.

Číst dál: Potřeby pečující rodiny

Rodina dítěte se zdravotním postižením

Rodina dítěte se zdravotním postižením

Každá rodina s dítětem se zdravotním postižením je individuální. Na příchod dítěte se zdravotním postižením se nelze předem připravit stejně jako na žádnou složitou životní situaci.

Charakteristika a popis samotného zdravotního postižení zahrnuje mnoho informací z hlediska situací, stavů, samotných nemocí a jednotlivých symptomů a omezení.

Kritéria, která mají vliv na potřeby a kvalitu života vychází z podmínek celé pečující rodiny. Vliv na potřeby rodiny dále mají formu, způsob a náročnost péče o nemocné nebo oslabené dítě. Liší se v každé pečující rodině.

Číst dál: Rodina dítěte se zdravotním postižením

©2000-2015 Alfa Human Service