Péče o pečující

Nácvik relaxace "10 minut pro sebe"

Jedná se o cvičení uvolnění, které kombinuje práci s dechem a další techniky. Cvičení "10 minut pro sebe" se učí např. záchranáři a vojáci na misích. Používá ho doktorka Yvona Lucká z Českého institutu pro biosyntézu a je vhodné pro dlouhodobě pečující. Oni jsou také vlastně na „frontové“ linii a mnohdy „padají“ únavou.

Číst dál: Nácvik relaxace "10 minut pro sebe"

Důležitost práce s krizovými a stresovými stavy

Bez ohledu na spouštěč, je důležité vědět, jakým způsobem stres nebo krize ovlivňuje naše vlastní vnímání, chování a komunikaci.
Dobrou zprávou je, že prostřednictvím nejrůznějších kurzů a nácviků, můžete lépe porozumět sami sobě a tím i osobám s kterými pracujete, a o které pečujete.

Číst dál: Důležitost práce s krizovými a stresovými stavy

Materiální stránka emocí

Lidský organismus se skládá přibližně z 10 bilionů buněk. Každá buňka svoji strukturou představuje živý organismus. Má svoji membránu, která chrání vnitřní organely buňky před mechanickým poškozením i před působením toxických látek, ale zároveň umožňuje vstup důležitých a potřebných látek do jejího nitra. Na její vnitřní a vnější straně je celá řada receptorů, které pomáhají membráně s reakcemi odpovídajícími na vlivy a podněty okolního prostředí buňky.

Číst dál: Materiální stránka emocí

Krize

Krize je takový rozhodný okamžik v našem životě, kdy dochází k nebezpečnému stavu vývoje situace a může dojít až k ohrožení naší integrity nebo existence. Opět se spouští celková dlouhodobá stresová reakce jen s tím rozdílem, že není jeden stresor, ale celý soubor stresorů. Nástup krize je pozvolný nebo okamžitý.

Číst dál: Krize

Jaké potřeby má pečující osoba? II. Potřeba finančního zabezpečení

Různé srovnávací studie a analýzy uvádí konkrétní data, že péče o blízké je v domácím prostředí mnohonásobně levnější než v jakémkoli pobytovém zařízení nebo ústavu. Při umístění dítěte/mladistvého do ústavního zařízení se cena služeb, ubytování a stravy může pohybovat cca od 20 tis. Kč výše, záleží na typu a rozsahu poskytovaných služeb.,Jak je na tom tedy pečující rodič z hlediska finančního zabezpečení?

Číst dál: Jaké potřeby má pečující osoba? II. Potřeba finančního zabezpečení   

Zajištění pečujících osob

Jak jsme uvedli v předchozích kapitolách, pečující osoba se dlouhodobě stará o děti a nezletilé nebo pomáhá svým nemocným rodičům, prarodičům, nemocnému partnerovi. V současné době se také jedná o početnou skupinu pečujících, kteří se starají o děti a seniorní rodiče zároveň. Znamená to, že na určitou dobu odejdou ze svého zaměstnání.

Číst dál: Zajištění pečujících osob

Kdo je pečující osoba?

Pečující osoba je v obecném významu ten, kdo pomáhá (poskytuje služby) druhým, kteří z důvodu svého zdravotního nebo psychického stavu nemohou nebo nedovedou vykonávat činnosti vedoucí k vlastní samostatnosti a soběstačnosti. V našem seriálu se budeme podrobněji věnovat osobám, které pečují doma o své blízké (nebudeme se zabývat péčí odborníků - asistentů a jiných profesionálů).

Číst dál: Kdo je pečující osoba?

Jeden den pro podporu dlouhodobě pečujících nestačí!

Od července do prosince 2016 naleznete na stránkách Alfabet.cz seriál, jehož cílem je podat více informací o problematice dlouhodobě pečujících osob, které se starají o své blízké v domácím prostředí. Budeme se věnovat termínu pečující osoba, jednotlivým specifikům péče o různé skupiny osob (děti, senioři, osoby s handicapem), legislativnímu ukotvení postavení pečujících osob, potřebám pečujících, praktickým nabídkám služeb, nápadů a inspirace.

Číst dál:  Jeden den pro podporu dlouhodobě pečujících nestačí! 

Jak na pracovní pohovor?

Pohovor personalisty a zájemce o zaměstnání

V článku Jak napsat životopis jste se dozvěděli, jak napsat životopis, motivační dopis a jiné užitečné tipy, abyste zaujali personalistu dané firmy. Pokud jste personalisty zaujali, je několik kroků, které můžete očekávat jako další krok:

  • Telefonický rozhovor či videodotazník
  • Pozvánka na osobní /pracovní pohovor
  • Pozvánka do výběru metodou „assesment centra“
  • Zadání praktického úkolu

 

Číst dál: Jak na pracovní pohovor?

Pečuji. Jak napsat životopis, který zaujme?

CV

V předchozím článku o skloubení práce a péče o osobu blízkou jsme si popsali „alternativní“ formy práce či možnosti úpravy pracovního poměru pro pečují. Nyní již víme, o jakou formu práce bychom stáli – můžeme začít vyhledávat na internetu, přes sociální sítě, v novinách, apod. vhodná volná místa. 

  1. Čtěte pozorně

Mnoho inzerátů na internetu, v novinách či kdekoliv jinde neobsahuje dostatečné množství informací z důvodu omezeného počtu znaků, které může inzerát obsahovat. Inzerát by měl obsahovat název pozice, náplň práce,

Číst dál: Pečuji. Jak napsat životopis, který zaujme? 

©2000-2015 Alfa Human Service