Koučink jako metoda rozhovoru

Rozhovor mezi učitelkami s koučovacími prvky

Koučování či koučink se staly opravdu užívanými pojmy a metodou rozhovoru, mnohdy však v nesprávném kontextu. Je to proto, že s rozhovory, které metodu koučování používají nebo ji připomínají jen velmi okrajově, se často mylně zaměňuje. Tato metoda se v mnoha kritériích liší od běžného mezilidského rozhovoru nebo jiných typů vedeného dialogu, jimiž jsou například mentoring, poradenství či psychoterapie.

Číst dál: Koučink jako metoda rozhovoru

Týmová práce v mateřské škole

Ruce jednotlivých členů týmu

Práci v mateřské škole zajišťuje tým, který se skládá z pedagogů, případně asistentů pedagoga, dále z nepedagogických zaměstnanců (hospodářka, kuchařky, uklízečky, školník atd.). Tým má svého vedoucího - ředitelku nebo vedoucí/hlavní učitelku. Mateřská škola podle velikosti a kapacity odvozuje i velikost svého realizačního týmu od řádově 3-4 osob po zhruba 20-25 osob.

Číst dál: Týmová práce v mateřské škole

Standard pedagoga v mateřské škole a co s ním?

Standardizace je proces, při kterém dochází k výběru, sjednocování a ustálení jednotlivých variant postupů, procesů, vstupů a jejich kombinací, ale stejně tak i výstupů, činností a informací v procesu řízení a v jeho dílčích částech. (Volně dle: Tomek, Vávrová, 1999)

Aby standard byl standardem, musí být:

  • používaný/živý,
  • diskutovaný,
  • zlepšovaný, měněný a rozvíjený
  • šířený,
  • vysvětlovaný,
  • uznávaný.

Číst dál: Standard pedagoga v mateřské škole a co s ním? 

Možnosti osobnostního rozvoje pedagogického pracovníka

Pochopení a přijetí odlišností, jinakosti a různorodosti prostřednictvím rozvíjené schopnosti sebereflexe, tolerance a empatie je cestou, která pomáhá k navození rovnováhy a přátelského prostředí v podmínkách různých profesí. Pedagogické profese v tomto směru nejsou žádnou výjimkou. Naopak – ve většině případů jsou právě tyto schopnosti nezbytné k efektivnímu výkonu pedagogické práce.

Číst dál: Možnosti osobnostního rozvoje pedagogického pracovníka

Mentoring a koučing: podpora vzdělávání učitelů

Mentoring a koučování

Mateřská škola vždy zůstává součástí konkrétního prostředí, tedy obce či komunity. To znamená, že vytváření funkčního prostředí v mateřské škole je výsledkem souhry profesionálního, jednotně postupujícího a smýšlejícího pedagogického týmu, nikoliv výsledkem bezbřehého úsilí osamělého profesionála.

Číst dál: Mentoring a koučing: podpora vzdělávání učitelů

Učitelka mateřské školy v roli pomáhajícího pracovníka

Kdykoli uvádím, že poskytuji vzdělávací a konzultační služby pedagogům v mateřské škole, mnohým zúčastněným se vybaví dnes už okřídlený výrok amerického spisovatele a učitele, který v roce 1985 sepsal titulní esej budoucí stejnojmenné knížky „Všechno, co opravdu potřebuji znát, Roberta Fulghuma, unitářského pastora, filozofa jsem se naučil v mateřské školce“.

Číst dál: Učitelka mateřské školy v roli pomáhajícího pracovníka

©2000-2015 Alfa Human Service