Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole

Vzdělávání pracovníků mateřských škol

Cíle realizace předškolního vzdělávání stanovuje § 33 školského zákona č. 561/2004 Sb. takto: „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.“

Číst dál: Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole

Vstup postiženého dítěte do mateřské školy

Mateřské školy nepatří do systému povinné školní docházky a při své výchovně vzdělávací činnosti se řídí rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Do mateřských škol jsou děti umisťovány dle kapacitních a personálních možností školky, se souhlasem

ředitele(-ky) a to ve věku ode dne dovršení 3 let, zpravidla do 6 nebo 7 let, pokud je s ohledem na nezralost dítěte vydáno ředitelem příslušné školy rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky.

Pro děti s jakýmkoliv druhem zdravotního postižení je dobré najít vhodnou formu předškolního výchovně-vzdělávacího programu. Také dítě, jehož rodič pobírá příspěvek při péči o blízkou osobu (POB), může být umístěno za podmínek stanovených zákonem (dítě předškolního věku na 4 hodiny denně) do některého z denních zařízení speciálního nebo běžného typu.

Důležitá podmínka umístění dítěte do předškolního zařízení je řádné očkování dítěte a doporučení pediatra. V případě integrace dítěte se ZP i zprávy dalších ošetřujících lékařů (neurologa, ortopeda, alergologa, psychologa atd...)

Číst dál: Vstup postiženého dítěte do mateřské školy

Učení pro handicapované děti má mnoho tváří

Když se učí student, hromadí do sebe způsobem, připomínajícím nalévání trychtýřem, informace, které ze sebe musí později opět vydat, aby uspěl u zkoušky. Například jména svalů nebo cizí hlásky. Tento způsob učení můžeme nazvat „trychtýřovým učením“, uvádí v časopise Spielen und Lernen Horst Speichert. A mimino by se mělo během prvních tří měsíců naučit více než student za osm semestrů? Nikoli. Na první pohled se jedná vždy o učení, ale v mozku se odehrává pokaždé něco jiného.

U dítěte se „učením“ mění „programy“ mozku, jejichž pomocí si dítě „osvojuje“ svět. Pro mimino nejsou při učení důležité jednotlivosti, jako je barva maminčiných očí. Miminko je přirozeně také vnímá, ale spíše mimochodem. Důležitější je, že se dítěti při učení vyvíjejí a mění struktury v mozku. Bez toho by další učení vůbec nebylo možné. Toto učení proto nazýváme „strukturálním učením“.

Číst dál: Učení pro handicapované děti má mnoho tváří

Speciální péče a předškolní příprava dětí se zdravotním postižením

Raný věk (tedy od narození asi přibližně do 3 let) a navazující doba předškolního věku jsou velmi důležité pro vytvoření dobrých stimulačních podmínek důležitých pro psychomotorický vývoj dítěte se ZP.

Tento věk je velmi důležitý, protože v žádném jiném věku nedochází k tak rychlému vývoji dítěte a k relativně dobré možnosti tvorby kompenzačních mechanismů v závislosti na druhu a stupni zdravotního postižení dítěte.

Rodičům a jejich dětem se zdravotním postižením je poskytována zdravotnická péče. Dítě se zdravotním postižením však potřebuje speciální péči nutnou pro optimální vývoj dítěte.

Číst dál: Speciální péče a předškolní příprava dětí se zdravotním postižením

©2000-2015 Alfa Human Service