Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Specifické poruchy učení

Medvídek z puzzle - specifické poruchy učení

Pojem "specifické poruchy učení" (SPU) nám říká, že žák s tímto postižením má slabé školní výkony, které jsou nečekané vzhledem k jeho věku, vzdělání, inteligenci a také vzhledem k jeho úspěšným výkonům v jiných oblastech života. Nejedná se tedy o důsledek zrakového, sluchového či tělesného postižení, mentálního postižení nebo sociálního znevýhodnění.

Obtíže ve škole se projevují při osvojování čtení, psaní a počítání, při učení se cizím jazykům, při zapamatování si časových údajů či v prostorové orientaci. Například žák s dyslexií často zaměňuje písmena či slabiky ve slově, vynechává slabiky či domýšlí konce slov. Může mít také problém s rozlišováním délky samohlásek a se čtením s intonací, což vyplývá ze sníženého porozumění čteného textu.

Číst dál: Specifické poruchy učení

Kdy je dítě zralé pro školní docházku?

Chceme-li se rozhodnout, musíme brát v potaz charakteristiky na straně: dítěte, rodiny a základní školy. Zamýšlíme se nad možnými rizikovými faktory. Jeden z nich zpravidla nebývá dostačující pro to, abychom se rozhodli např. o odkladu školní docházky o jeden rok.

U každého dítěte najdeme nějakou drobnost, která není úplně „tiptop“. Máme tedy žádat o odklad školní docházky pro dítě, které špatně vyslovuje „ř“ a nedrží dobře tužku? Patrně ne, ovšem umím si představit okolnosti, za kterých bych i tomuto dítěti doporučil odklad. Jestliže je však jedna okolnost dostatečně silná nebo je rizikových faktorů víc, neměli bychom váhat obrátit se na odborné pracoviště.

Číst dál: Kdy je dítě zralé pro školní docházku?

Děti s poruchami učení mohou studovat

I děti se poruchami učení mohou studovat

Dítě s poruchou učení nemá problémy pouze v jedné nebo dvou dílčích vzdělávacích oblastech, ale i v dalších sociálních a organizačních dovednostech. Jak takovému žákovi pomoci, aby byl přijat a úspěšně zvládnul požadavky studia na vyšších typech škol?

Jestliže je u dítěte na základní škole konstatována porucha učení (PU), bývá to v prvé řadě úleva pro všechny zúčastněné. Diagnóza totiž sděluje, že se nejedná ani o nedostatek inteligence, přemíru lenosti či lajdáctví, ani o následek nedostatečné odborné kompetence či zájmu rodičů nebo učitelů. Současně však stanovením diagnózy začíná tvrdá a vlastně nikdy nekončící práce školy, rodičů, odborníků i samotného dítěte na zlepšení nedostatečných dovedností. Pouhé přidělení diagnózy ještě žádnou poruchu neodstranilo.

Číst dál: Děti s poruchami učení mohou studovat

©2000-2015 Alfa Human Service